Letné ubytovanienie pre šudentov začína dňom 1. júla 2015 a končí 21. augusta 2015

 

V prípade záujmu je potrebné si podať žiadosť osobne na predpísanom tlačive (tlačivo na stiahnutie) na ubytovacie oddelenie VI Družba UK  do 19.6.2015, kde študent zloží rezervačný poplatok za ubytovanie vo výške 20 €, ktorý sa mu pri nástupe  na ubytovanie odpočíta  z ceny za ubytovanie. Ak študent do 23.6.2015 nezruší žiadosť o letné ubytovanie a na rezervované lôžko nenastúpi rezervačný poplatok vo výške 20 € mu nebude vrátený.

 Pri zrušení rezervácie do stanoveného termínu bude rezervačný poplatok študentovi vrátený v hotovosti.

Žiadosť bez uhradenia rezervačného poplatku nebude evidovaná.

 

Poplatok za ubytovanie s internetom:             júl 2015 – 100 € (osoba/mesiac)*

 

                                                                           august 2015 – 64,52 € (osoba/mesiac)*

 

 

 

Študenti, ktorí budú mať pridelené vo VI Družba UK  ubytovanie v akademickom roku 2015/2016 môžu si doplatiť za ubytovanie do 31.8.2015 (od 21. - 31.8.2015) vo výške 35,48 €.

(ubytovanie sa hradí  v hotovosti !)

   

Ubytovaný je povinný zložiť  vratnú zálohu za kľúče 120 €

 

Ubytovanie bude poskytnuté len študentom, ktorí:

- majú uhradené zmluvné záväzky v akad. roku 2014/2015 vrátane zmluvných pokút 

-budú v termíne do 30.6.2015 riadne    odubytovaní

- nemali zrušené ubytovanie počas štúdia na UK

- letné ubytovanie poskytujeme aj študentom končiacich ročníkov

 

 Počas letných mesiacov júl - august 2015  bude študentovi  vydaný nový ubytovací   preukaz (je potrebné priložiť 1ks foto)

 

    Doktorandi ubytovaní v akademickom roku 2014/2015, ktorí máte záujem o letné ubytovanie informujte sa na ubytovacom oddelení, príp. na tel. č. 02/60299261.