Zdravotné stredisko

Zdravotné stredisko vo VI Družba poskytuje ubytovaným študentom zdravotnú starostlivosť u nasledovných lekárov:

 

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. František PISARĆÍK      telefón:  65412033

Pondelok:          7.30 – 13.30

Utorok:           11.00 – 17.00

Streda:            7.30 – 13.30

Štvrtok:           7.30 – 13.30

Piatok:             7.30 – 13.30

 

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Eva PROKOPOVÁ           telefón: 65412040

Pondelok:         11.30 – 17.30

Utorok:              8.00 – 13.00         7.00 – 8.00 odbery

Streda:              8.00 – 13.00         7.00 – 8.00 odbery

Štvrtok:           13.00 – 17.00        11.00 – 13.00 prevencia

Piatok:               8.00 – 13.00         7.00 – 8.00 odbery

 

Stomatologická ambulancia

MUDr. Helena BAJTEKOVÁ           telefón: 65412035

Pondelok:          12.00 – 18.00

Utorok:               8.00 – 14.00

Streda:               8.00 – 14.00

Štvrtok:              8.00 – 14.00

Piatok:                8.00 – 14.00

 

 

Stomatologická ambulancia

MUDr. Andrej ELAN         telefón: 65412042

Pondelok:            8.00 – 14.30

Utorok:               8.00 – 15.00

Streda:               8.00 – 13.30

Štvrtok:            12.00 – 18.00

Piatok:                8.00 – 14.30    

                                  

V čase  od 11.30 – 12.00 – prestávka na obed

 

RELAX  DRUŽBA (masáže, solárium):

www.relaxdruzba.eu/